send link to app

Wedase Mariam ውዳሴ ማርያምLivre

Wedase Mariam ውዳሴ ማርያምየዘወትር ጸሎትይዌድስዋ መላእክት(በአማርኛ) ምስጋና ጸሎትና መንበርከክ ላስታማሩኝ ለተከበሩ መልአከ መንክራት ግርማ ወንድሙ